top of page
VINNA DE ONÅDDA
UPPRÄTTA/HELANDE
UTBILDA
SÄNDA UT MÄNNISKOR I UPPDRAG
              VINNA

• Bättre ge efter i diskussionen än skada själen.

• Bättre vinna sina vänner bit för bit än göra våld på deras hjärta.

• En person med blottat hjärta vinner förtroende.

• Frimodighet ger stor lön.  (Hebr. 10:35)

• Jesus vann människor  ( Joh. 4:7 Den samaritiska kvinnan) ( Joh. 12:19 Jesus rider in i Jerusalem)
( Joh.3:22 Johannes lärjungar blev avundsjuka)

VINNA SOM KYRKA

• Vi vill nå ut, vinna människor till räddning.

• Vi vill nå samhällsgrupper,  olika intressegrupper och folkgrupper för Jesus.

• Vi vill vinna förtroende och inflytande i staden, Norrland, landet och vidare ut över våra gränser. (Nätverk)

UPPRÄTTA/ HELANDE
 

• Helande börjar ofta inifrån.

• Upprättelse börjar när självbilden förändras.

• Ord.16:24 Milda ord är som drypande honung ljuvliga för själen och en läkedom för kroppen.

• Jesus upprättade människor. 
(Luk. 8:44  Den blödarsjuka kvinnan)

UPPRÄTTA SOM KYRKA

• Vi vill hjälpa människor till upprättelse. Ge en rätt identitet och självbild i Kristus.

• Vi vill hjälpa människor in i andligt, själsligt och kroppsligt helande.

• Vi vill hjälpa människor att förstå vilket hopp och löften de har i Jesus Kristus.  (Jes. 58)   (Helandeteam)

      UTBILDA

• Ty det är Herren som ger vishet, från hans mun kommer kunskap och förstånd. (Ords. 2:6)

• En vis man är stark, en man med kunskap är väldig i kraft.        (Ords. 24:5)

• Att sakna kunskap är illa nog, men den som rusar iväg missar målet. (Ords. 19:2)

• Jesus utbildade och gav kunskap. (Matt. 5 - 7) Bergspredikan

• Allt vad ni vill att människorna skall ska göra er, det skall ni också göra dem.  (Matt 7:12)

UTBILDA/ UTRUSTA SOM KYRKA

• Vi vill ha en träningsplats i och för församlingen/ församlingar.

• Vi vill utbilda och utrusta lärjungar och ledare för uppdraget, i både teori och praktik.

• Vi vill bygga ett nätverk av  tjänstegåvor/ ledare för att betjäna församlingen/ församlingar, i Norrland, Sverige och utomlands.   (Bibelskola)

SÄNDA

• Utmana din egen bekvämlighetszon.

• Åk och betjäna andra kyrkor/ sammanhang.

• Plantera en egen kyrka.

• Åka iväg, i utomlandsmission.

• Vågar du och jag bli sända?

• Jesus sände sina lärjungar. (Luk. 9:1) (Luk. 10:1 )

SÄNDA SOM KYRKA
 

• Vi vill plantera nya församlingar eller kontaktbaser i  städer, samhällen, stadsdelar, i Sverige och utomlands.

Vi vill sända människor till missionsuppdrag som församlingsplanterare, betjäna församlingar, hjälparbete, projekt både i närmission och utomlands

De två riktNingarna:

In i hjärtat och ut i händerna

Inåt                              Utåt
Upprätta                     VINNA 
Utbilda                        SÄNDA 

INÅT                              UTÅT

• Bygga den andliga,
själsliga konditionen

• Få del av passion,
överlåtelse och djup

• Frimodighet i vittnande och predikan

• Praktiserande tro i handling

IN I HJÄRTAT

VINNA UPPRÄTTA UTBILDA SÄNDA

UT I HÄNDERNA

DE TVÅ RIKTNINGARNA GER FÖRSAMLINGEN & INDIVIDEN:

ANDLIG & SJÄLSLIG KONDITION

PASSION, ÖVERLÅTELSE & DJUP

FRIMODIGHET ATT VITTNA & PREDIKA

PRAKTISERANDE TRO I HANDLING

VAD KAN DET BETYDA FÖR:

FÖRSAMLINGEN
INDIVIDEN

FÖRSAMLINGEN

VINNA UPPRÄTTA UTBILDA SÄNDA

VINNA
Nå ut, vinna människor till räddning

Nå samhällsgrupper,  olika intressegrupper och folkgrupper för Jesus


Vinna förtroende och inflytande i staden, Norrland, landet och vidare ut över våra gränser (Nätverk)

UPPRÄTTA

Hjälpa människor till upprättelse, identitet och självbild i Kristus

Hjälpa människor in i andligt, själsligt och kroppsligt helande

Hjälpa människor att förstå vilket hopp och löften de har i Jesus Kristus (Jes. 58)   (Helandeteam)

UTBILDA

Ha en träningsplats i och för församlingen/ församlingar

Utbilda och utrusta lärjungar och ledare för uppdraget, i både teori och praktik

Bygga ett nätverk av  tjänstegåvor/ ledare för att betjäna församlingen/ församlingar, i Norrland, Sverige och utomlands   (Bibelskola)

SÄNDA

Plantera nya församlingar eller kontaktbaser i  städer, samhällen, stadsdelar, i Sverige och utomlands.

 

Sända människor till missionsuppdrag som församlingsplanterare, betjäna församlingar, hjälparbete, projekt både i närmission och utomlands

INDIVIDEN

VINNA UPPRÄTTA UTBILDA SÄNDA

VINNA

Bättre ge efter i diskussionen än skada själen 

 

Bättre vinna sina vänner bit för bit än göra våld på deras hjärta

 

En person med blottat hjärta vinner förtroende

 

Frimodighet ger stor lön  (Hebr 10:35)

 

Jesus vann människor  (Den samaritiska kvinnan, Joh 4:7, Jesus rider in i Jerusalem, Joh 12:19, Johannes lärjungar blev avundsjuka, Joh 3:22)

UPPRÄTTA

Helande börjar ofta inifrån

Upprättelse börjar när självbilden förändras

Milda ord är som drypande honung ljuvliga för själen och en läkedom för kroppen (Ord 16:24)

 

Jesus upprättade människor
(Den blödarsjuka kvinnan, Luk 8:44)

UTBILDA

Ty det är Herren som ger vishet, från hans mun kommer kunskap och förstånd (Ords 2:6)

En vis man är stark, en man med kunskap är väldig i kraft (Ords 24:5)

Att sakna kunskap är illa nog, men den som rusar iväg missar målet (Ords 19:2)

Jesus utbildade och gav kunskap 

(bergspredikan, Matt 5 - 7)

Allt vad ni vill att människorna skall ska göra er, det skall ni också göra dem (Matt 7:12)

SÄNDA

Utmana din egen bekvämlighetszon

Åk och betjäna andra kyrkor & sammanhang

 

Plantera en egen kyrka

Åka iväg i mission

Vågar du och jag bli sända?

Jesus sände sina lärjungar (Luk 9:1, 10:1 )

bottom of page