top of page

 

 

 

SÄND DIN GÅVA TILL FÖRSAMLINGEN 

                                          GÅVA

Vi tror som församling på att ge in med våra ekonomiska medel till Guds rike här på jorden, vilket är församlingen.

 

Malaki 3:10 ”För in allt tionde i förrådshuset så att det finns mat i mitt hus”
Vi tror att Gud kan ge var och en den uppenbarelsen och insikten att det handlar om att investera för evigheten, och för att bygga ett andligt hem dvs församling här på jorden. Där människor får finna trygghet, värme och mening med livet. Med det i hjärtat så tror vi på att: ”Var och en må ge vad han har beslutat sig för i sitt hjärta, inte med olust eller av tvång. Ty Gud älskar en glad givare. Och Gud har makt att låta all nåd överflöda till er, så att ni alltid och under alla förhållanden har nog av allting och kan ge i överflöd till varje gott verk.” ‭‭
Andra Korintierbrevet‬ ‭9:7-8‬
Vi tackar för din gåva till vår församling och Guds rika välsignelse till dig!

(Märk gärna din gåva ex om det är Tionde‭, Gåva, eller annat ändamål.)

SWISH

1231552132

SMS- UTSKICK!

Vill du få information om våra gudstjänster till din mobil? Hör av dig till cfpumea@gmail.com

bg- nr
493-7215
MEDGIVANDE_OCEAN.jpeg
bottom of page