top of page

vilka är vi?

VÄRDERINGAR & DNA

Vi vill vara en attraktiv och nyskapande kyrka i tiden som vänder sig till både vana och ovana besökare och är öppen för alla.
Vi vill bygga en kultur där människor känner sig älskade, sedda och hörda.
Människor skall kunna mötas över olika gränser, åldrar och kulturer och vi värnar om alla människors lika värde oberoende av etnisk tillhörighet.

Vi vill vara en kyrka där lovsång och tillbedjan har en central plats.

Vi vill vara en kyrka som värnar om familjen och äktenskapet, och är ett föredöme i livsstil och bibliska värderingar och som hjälper
varandra genom livets olika faser.

FÖRSAMLINGSLEDNING:

Vi vill att Guds kärlek i våra hjärtan skall vara drivkraften i allt vi gör (1 Kor 13, Kärlekens lov).

Vi är en hängiven kyrka i vilja, handling och uttryck och vill älska människor förutsättningslöst.
Vi vill skapa en Jesuskultur där vi kan växa, förvandlas och utmanas.

Vi vill att varje medlem ska få passion för Jesus och få en egen relation med Gud i bön, lovsång och bibelläsande.
Vi vill att varje medlems naturliga och andliga gåvor ska komma till sin rätt, och att alla ska kunna få tjäna andligt och praktiskt i församlingen.

Johannes Nestander

Pastor och Föreståndare

cfpumea@gmail.com

Gisela Nestander

Barnpastor och Församlingsledare

cfpumea@gmail.com

Emil Persson

Pastor och Församlingsledare
Missionsansvarig

cfpumea@gmail.com

Nicolina Persson

Lovsångsledare och Församlingsledare

cfpumea@gmail.com

bottom of page