top of page

new generation kids

New Generation Kids är vår nya barnkyrka. Detta är tillfällen där barnen kan få ta del av Guds ord på ett enkelt sätt. Barnkyrkan hålls under särskilda gudstjänster så anmäl dig gärna för att få sms om vad som händer i kyrkan, så missar du inte nästa tillfälle!

för äldre barn
bottom of page