top of page

ge en gåva

Vi tror på att ge våra ekonomiska medel till Guds rike här på jorden, vilket är församlingen. "Var och en må ge vad han har beslutat sig för i sitt hjärta, inte med olust eller av tvång. Ty Gud älskar en glad givare. Och Gud har makt att låta all nåd överflöda till er, så att ni alltid och under alla förhållanden har nog av allting och kan ge i överflöd till varje gott verk."‭‭ Andra Korintierbrevet‬ ‭9:7-8‬


Vi tackar för din gåva till vår församling och önskar dig Guds rika välsignelse!

Swish
1231552132
Bankgiro
493-7215
(Märk gärna gåvan enligt ändamål till exempel, Gåva, Tionde, eller annat ändamål.)

Visste du att kyrkoavgiften kan gå till din församling?

Kyrkoavgiften är 1 procent av din kommunalt beskattningsbara inkomst, det är ett passivt givande utöver ditt aktiva givande och kräver inga återkommande gärningar. 

bottom of page