top of page

                    SAMTAL
Livet händer och vi alla hamnar i stunder där vi behöver stöd i samtal. Det händer oväntade saker där vi behöver få slå oss till ro med någon som lyssnar och ser dig. Vi i Christ Church har ett upprättelseteam som vill finnas för dig som behöver stöd i samtal. Vi har tystnadsplikt. Samtalen är kostnadsfria.
Välkommen att höra av dig!

Fyll i din info

Vi ser att du skickat och kommer att höra av oss till dig.

bottom of page