top of page

 

 

  VÅR  VISION 

Vi vill vara en kyrka som passar både för vana och ovana kyrkobesökare, oavsett kön, ålder och etnisk bakgrund. 

Vi tror på ett jämställt människovärde, oberoende folkslag eller land, om du är fattig eller rik, man eller kvinna. Alla har vi lika värde!!! 

 

Vi tror på ett friskt samhälle där droger, kriminalitet och våld inte dominerar. Vi vill främja att människor ska kunna mötas över alla olika gränser i Ersboda. Vi ser stora behov när det gäller mötet mellan gammal och ung, svensken och invandraren, föräldrar och barn. Vi tror att rädslan mellan olika kulturer och olika synsätt kan bygga murar mellan människor. I stället vill vi främja öppenhet och förståelse. 

Stå upp för din framtid - alla är vi framtidens hopp!

About

vinna

utbilda

upprätta

sända

Vi vill vinna människor till Guds rike
Vi vill utbilda människor i Guds ord
Vi vill upprätta människor
Vi vill sända MÄNNISKOR UT PÅ MISSION

121520813_2206711079458962_1666019117584
121439119_765702513977598_61579320787378
121446531_706911603504391_57772250243667
HÖR AV DIG TILL cfpumea@gmail.com 
SÅ FÅR DU INFORMATION OM VÅRA GUDSTJÄNSTER. 

"Gå därför ut och gör alla folk till lärjungar:
Döp dem i Faderns och Sonens och den helige Andens namn och lär dem att hålla alla de bud jag har gett er. Och jag är med er alla dagar till tidens slut.
"

MATT 28:19-20

bottom of page